Nadzór inwestorski Legnica

Świadczymy najwyżej jakości usługi z zakresu projektowania wnętrz. Sprawdź co możemy Ci zaproponować: Nadzór Inwestorski Legnica

Częściowo lub w całości odciążamy klientów z konieczności pełnienia kontroli nad pracami prowadzonymi w ich nieruchomości. Czuwamy nad zgodnością wykonania prac remontowo – budowlanych z projektem architektonicznym oraz przepisami prawa budowlanego i BHP. Od sporządzenia dokumentacji projektowej, po ukończenie realizacji – czuwamy nad wykonaniem wszystkich etapów prac. Bierzemy na siebie formalności związane z konsultacjami z architektem, konstruktorem, instalatorem oraz, jeśli tego wymaga lokal, z konserwatorem zabytków. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i transparentność. Inwestycje prowadzimy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. Przejmujemy obowiązki względem administracji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, upewniając się, że żadne względy formalne nie staną na przeszkodzie szybko i efektywnie realizowanego remontu. Rozliczamy kolejne etapy prac po odbiorze każdego z nich przez inwestora.